Sehlhall vinner markanvisning i Norrtälje

Sehlhall vinner markanvisning i Norrtälje

Stadsutveckling

26 oktober 2020

Markanvisningstävlingen för ny förskola i Vigelsjö-området i Norrtälje kommun är avgjord, och vinnare är Selhall Fastigheter tillsammans med JENSEN förskola

Kommunens bedömningsgrupp var enig i att Sehlhalls förslag var det bästa. Den nya förskolan beräknas stå klar under 2022.

Under sommaren gick Norrtälje kommun ut med en markanvisningstävling för uppförande av en ny fristående förskola i privat regi. Ett stort antal anbud kom in. Efter ett gediget arbete av kommunens bedömningsgrupp står Selhall Fastigheter och JENSEN förskola som vinnare med sitt bidrag Backe upp & backe ner.

– Vi var alla eniga i det vinnande bidraget var det bästa säger kommunens stadsarkitekt Charlotte Köhler.

– Arkitekturen i förslaget är både spännande och lockande och jag tror att den kommer passa väldigt bra in på platsen säger Robert Beronius (L), ordförande i Barn- och skolnämnden.

– Tillsammans med JENSEN förskola och våra arkitekter har vi lyckats skapa en tilltalande arkitektur som är designad för lärande och lek. Förskolan i Vigelsjö är dessutom framtagen utifrån Sehlhalls initiativ för att skapa fastigheter som aktivt bidrar till minskad smittspridning. Vi är också nöjda över hur Norrtälje kommun valt att utforma denna markanvisning, som utifrån ett tydlig förfrågningsunderlag hanterats med hög professionalitet säger Anton Bergkvist, affärsområdesansvarig, Sehlhall Fastigheter.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se