SEB säljer i Entra

SEB säljer i Entra

Transaktion

11 januari 2021

SEB säjer nästan hela sitt innehav i norsk Entra. Vem som köpt är i nuläget inte känt.

Det rör på sig vad gäller försäljning av Entra-aktier. 

SEB har nu avyttrat nästan samtliga aktier man har haft i det norska fastighetsbolaget, som ju är under uppvaktning av SBB och Castellum. Dessutom har Balder successivt ökat sitt ägande i bolaget under den senaste tiden.

SEB:s innehav per den 7 januari uppgår till 0,001 procent av rösterna, mot tidigare 5, 544 procent.

Det framgår av ett börsmeddelande. Men det är ännu inte känt vem köparen är.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se