Söderport avyttrar 17 fastigheter för 126 miljoner
Samtliga sålda fastigheter sker ur Söderports bilprovningsfastigheter. Bild: WSP Group

Söderport avyttrar 17 fastigheter för 126 miljoner

Transaktion

16 januari 2014

Söderport Fastigheter AB, vilket Sagax äger till lika delar med Hemfosa Fastigheter AB, säljer 17 fastigheter omfattande 18 500 kvm ur det bestånd av bilprovningsfastigheter.

Försäljningen sker i två separata bolagstransaktioner och är i linje med den strategi som aviserades i samband med förvärvet av beståndet. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 126 miljoner kronor. Sagax resultatandel av den realiserade värdeförändringen uppgår till 4,6 miljoner kronor.

Försäljningen avser samtliga fastigheter i två geografiskt begränsade områden varav det ena är Skåne samt det andra Göteborgsregionen. Frånträde har skett den 20 december samt den 15 januari.

"Vi har sålt två geografiskt avgränsade delar av vårt bilprovningsbestånd. I och med dessa transaktioner har vi avyttrat samtliga fastigheter utanför Stockholmsregionen", kommenterar David Mingus, VD för Sagax.

Se även konferens om Due Dilligence vid förvärv av fastigheter.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Sagax, 

För övrig information, kontakta, 

David Mingus, VD för Sagax, Tel: 08 - 545 83 540.