Scheiwiller Svensson ritar landscraper åt Skanska
Bild: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

Scheiwiller Svensson ritar landscraper åt Skanska

Stadsutveckling

31 maj 2018

Sthlm New växer fram i Hammarby Sjöstads västra del. Genom sju karaktäristiska byggnader tar storstadspulsen sig över på andra sidan Skanstullsbron och får innerstaden att smälta samman med Hammarby Sjöstad.

Här ritar Scheiwiller Svensson Arkitektkontor på uppdrag av Skanska den fjärde byggnaden, Sthlm 04, ett kontorshus i form av en landscraper som sträcker sig utmed Hammarbybacken.

- Det blir en veckad huskropp med tydliga entréer mot Hammarbybacken ackompanjerade av ett skärgårdslandskap med gröna öar vid varje entré. I de ljusa betongfasaderna finns ingjutna glaspuckar där ljuset reflekteras och ett spel mellan ljus och skugga uppstår, säger Olof Philipson, arkitekt på Scheiwiller Svensson.

Sthlm 04 utnyttjar nivåskillnaden i terrängen med de generösa entréerna mot Hammarbybacken och ett garage i souterräng. Sockeln med garage är robust och mörk. Entréplanet är genomsiktligt, ljust och lätt - en välkomnande mötesplats. Via takvåningen nås de gröna säsongsvarierande terrasserna.

Fastigheterna ingår i kontorsområdet Sthlm New Creative Business Spaces med totalt 100 000 kvm kontor och över 6000 arbetsplatser.

Sthlm 04 rymmer cirka 11000 kvm uthyrbar yta och miljöcertifieras enligt Lead platinum. Byggnadsarbetet är påbörjat och inflyttning planerad till fjärde kvartalet 2020.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se