SBS kan drabbas av skattesmäll på 50 mkr SBS med VD Rebecka Eidnenert riskerar en skattesmäll om 50 miljoner kronor, från den tid då bolaget drevs under namnet Prime Living.

SBS kan drabbas av skattesmäll på 50 mkr

Ekonomi

29 november 2021

Studentbostäder i Norden (SBS) riskerar att drabbas av en skattesmäll på 50 miljoner kronor.

SBS har erhållit information om samt beslut från Skatteverket avseende omprövning av redovisad mervärdesskatt hänförlig till entreprenadarbeten genomförda under perioden 2016-2020, under den tid då bolagets verksamhet bedrevs under företagsnamnet Prime Living.

Enligt omprövningsbeslutet uppgår kravet på bolaget om ytterligare skatt och skattetillägg till sammanlagt cirka 50 miljoner kronor.

"Bolaget har inte beretts möjlighet att yttra sig över Skatteverkets beslut och motsätter sig innehållet i beslutet. Bolaget utreder möjligheterna att invända mot och överklaga beslutet och bedömer att det finns välgrundade invändningar att lämna. Bolaget avser att återkomma med mer information efter att bolagets utredning är genomförd", skriver SBS i ett pressmeddelande.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se