SBS inleder samarbete med Pinpoint Med estimatplattformen Pinpoint vill SBS ytterligare öka sina investerares engagemang och intresse för bolaget.

SBS inleder samarbete med Pinpoint

Ekonomi

14 januari 2022

SBS inleder samarbete med estimatplattformen Pinpoint Estimates. Därmed kan SBS lättare kunna fånga upp bredare marknadsförväntningar på bolaget inför t.ex. finansiella rapporter.

SBS (Studentbostäder i Norden) får kontinuerligt sammanställningar och insikter av bredare marknadsförväntningar och reaktioner på bolagshändelser genom samarbetet.

Det är därför nu möjligt att bidra med sin förväntansbild inför SBS kommande finansiella rapporter. Vid ett estimat skapas snittförväntningar, ett viktat snittvärde eller s.k. konsensusestimat, som med hjälp av algoritmer samt en referenspunkt görs tillgänglig för allmänheten.

– Tillsammans med Pinpoint vill vi ytterligare öka våra investerares engagemang och intresse för bolaget. Vi får nu en möjlighet att ge en mer tydlig och samlad bild av förväntningarna på SBS, säger Rebecka Eidenert, VD på SBS.

Robin Berglund, CRO på Pinpoint kommenterar det nya samarbetet:

– Vi ser fram emot att bidra till en utökad tvåvägskommunikation mellan SBS och den breda allmänheten för att skapa en tydlig förväntansbild och ökade insikter om hur information tas emot och tolkas.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se