SBS byter namn - vill markera nordisk satsning – Det nya namnet är en naturlig följd av vår expansion i Norden som inleddes med vårt förvärv i Köpenhamn i april i år, säger Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden AB.

SBS byter namn - vill markera nordisk satsning

Juridik

2 juni 2021

Studentbostäder i Sverige AB byter namn till Studentbostäder i Norden AB. Detta för att markera satsningen på expansion i hela Norden.

Bolagsverket har godkänt bolagets ansökan om namnändring, vilket innebär att moderbolaget och därmed koncernen, byter namn till Studentbostäder i Norden AB.

– Det nya namnet är en naturlig följd av vår expansion i Norden som inleddes med vårt förvärv i Köpenhamn i april i år. Namnbytet är en del i vår ambition att bli det ledande studentbostadsbolaget i Norden och tydliggör vårt varumärke mot våra hyresgäster och aktieägare, kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden AB.

Årsstämman den 27 maj 2021 biföll förslaget om namnbytet genom att anta en ny bolagsordning varefter en formell ansökan om namnändring inlämnades hos Bolagsverket.

Aktiens kortnamn, STUDBO, kvarstår på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se