SBF gör sin största emission hittills – Vi ser fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av ytterligare fastigheter på intressanta tillväxtorter, säger VD Johan Grevelius.

SBF gör sin största emission hittills

Ekonomi

10 juni 2021

SBF Bostad genomför en emission på 116 miljoner, vilket är den största bolaget gjort hittills.

– Vår nyemission har kraftigt överträffat vår målbild och är den bästa sedan bolaget startades 2016, säger VD Johan Grevelius.

MSCI har dessutom nu utsett SBF-koncernen till en av Sveriges tre bästa fastighetsförvaltare 2020.

– Vi ser fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av ytterligare fastigheter på intressanta tillväxtorter, säger Johan Gravelius.

Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad AB löpte ut fredagen den 4 juni 2021 och det preliminära resultatet, baserat på inkomna teckningsanmälningar, uppgår till 116 352 000 kronor omfattande 9 696 A-aktier.

SBF Bostad har idag ett fastighetsvärde uppgående till cirka 2,1 miljarder kronor.

Nyemissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se