SBF Bostad köper i Karlskrona och Borås

SBF Bostad köper i Karlskrona och Borås

Ekonomi

16 oktober 2020

SBF Bostad har idag fattat beslut om förvärv, via bolag, av tre hyresfastigheter i Karlskrona och Borås.

Fastighetsbestånden består sammanlagt av 148 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till cirka 7 700 kvadratmeter. Bestånden har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.

Fastighetsbestånden förvärvas från Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB och enligt LAIFs riktlinjer värderas fastigheterna av två externa värderingsbolag; JLL och Newsec, och förvärven sker till marknadsmässiga villkor.

Fastighetsbestånden beräknas tillträdas under fjärde kvartalet 2020, givet att villkor i avtal är uppfyllda och att finansieringen är klar inom angiven tid.

SBF kommer efter tillträde av fastighetsbestånden att ha ett fastighetsvärde uppgående till närmare 1,7 miljarder kronor. Bolaget kommer därefter att äga fastigheter i Borgholm, Borås, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Trelleborg och Ystad. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 113 000 kvadratmeter.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se