”SBBs bud på Entra är bara en sifferlek”

”SBBs bud på Entra är bara en sifferlek”

Transaktion

11 januari 2021

– SBBs bud på Entra är bara en sifferlek. Efter kontakt med våra och Entras storägare känner jag mig mycket positiv – vi följer planen för uppköpet, säger Castellums VD Henrik Saxborn.

Henrik Saxborn känner sig säker på att Castellum inom kort kommer att köpa upp norska Entra. Med synergier och effekten av Blackstone-affären menar han att Castellums bud totalt är värt 204 norska kronor per Entra-aktie, vilket trumfar SBBs bud på 190 norska kronor per aktie.

Castellums hemsida toppar med inslaget ”Samgåendet mellan Castellum och Entra” och Henrik Saxborn talar i termer av vad som ska ske när köpet är genomfört:

– Vårt bud är mycket starkt och attraktivt. Castellum och Entra kommer efter sammanslagningen att ha Nordens största projektportfölj. Vi har – och får - en stark balansräkning och vi får efter sammangåendet fundera på hur den ska fördelas – genom investeringar eller större utdelning, det får vi återkomma till.

”Upplever inte Arnhult negativ”

Han ser heller inga hinder i den egna ägarleden för att fullfölja affären. I samband med nomineringen till ordförandeposten i Castellum uttryckte storägaren Rutger Arnhult viss skepsis.

Till Nyhetsbyrån Direkt sade Arnhult:

– Det var ju en sak när Castellum lade sitt första bud, då var situationen en annan. Nu har budet höjts, det finns ett högre konkurrende bud och dessutom har Balder köpt in sig med 15 procent. Så situationen är helt annorlunda i dag. Det är inget fel på affären, men jag tycker att den känns svår nu efter alla olika utspel. Det kan bli en låst ägarsituation.

– Jag upplever inte att Arnhult uttalat sig negativt om vårt bud på Entra. Vi har haft kontakt med alla våra stora ägare, liksom med Entras storägare – inklusive Balder – och management. Jag känner mig mycket positiv efter dessa kontakter, säger Henrik Saxborn.

Vad gäller Arnhults nominering till ordförandeposten i Castellum så passar Henrik Saxborn.

– Jag tycker att det är skönt att konstatera att jag är VD och att detta är en ägarfråga. Jag hänvisar till styrelsen.

”SBBs bud bara en sifferlek”

Däremot är han mycket tydlig vad gäller värderingen av de nu aktuella buden på Entra.

– SBBs bud på 190 NOK per aktie är bara en sifferlek. Vårt bud har ett tydligt värde på sammantaget 204 NOK per aktie plus en tydlig vision att skapa Nordens starkaste plattform i branschen och bygga den vidare på ett klokt vis, säger Henrik Saxborn.

Den senaste tidens stora affärsnyheter från Castellum visar riktningen för ett sammanslaget Castellum-Entra, menar Henrik Saxborn.

Under mellandagarna gav Stockholms stad klartecken för byggandet av Castellums kontorsfastighet Infinity med 20 000 kvadratmeter för ”framtidens arbetsplats”. Projektet är en del i Castellums vision för nya Hagastaden och den totala investeringsvolymen beräknas till cirka 1,7 miljarder kronor.

Strax före jul förvärvade Castellum tomträtten Sandhagen 9 i Slakthusområdet till ett förvärvspris om 298 miljoner kronor.

– Slakthusområdet är ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden. Genom denna affär ökar vi våra möjligheter bygga och erbjuda kontorsvolym i ett strategiskt utvecklingskluster, menar Henrik Saxborn.

Ungefär samtidigt förvärvades Castellum ett anrikt kontorshus i Helsingfors, beläget i ett av stadens mest dynamiska utvecklingsområden. Förvärvspriset uppgick till 23,7 miljoner euro.

”Följer vår strategi och uppköpsplanen”

– Vi följer vår utvecklingsstrategi liksom planen gällande ett uppköp av Entra. Vi vill genom affären etablera en mycket stark verksamhet med solid kapitalstruktur. Vi vill växa och utvecklas i främst i de nordiska storstäderna inom kommersiella fastigheter och även som en ledande logistikaktör, säger Henrik Saxborn.

– Castellum är redan idag den aktör som skapar mest nya kontor i Sverige, i form av moderna och effektiva arbetsplatser som möter framtida behov. Och med en stor del statliga hyresgäster.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se