SBB vill digitalisera bostadsområden

SBB vill digitalisera bostadsområden

Stadsutveckling

9 april 2020

Ilija Batljans SBB har inlett ett omfattande arbete med att digitalisera hela bostadsbeståndet.

I en första etapp ges 400 lägenheter i Borås möjligheten att ansluta till Avys digitala boendetjänst. Samtliga SBB:s hyresgäster i Sverige ges möjlighet att ansluta sig senast vid årsskiftet

Avy är en boende – och förvaltningstjänst som låter fastighetsförvaltare arbeta mer effektivt och boende få större inflytande och möjligheter i sin vardag. Tjänsten har löst flera av de flaskhalsar och svårigheter gällande betalning och systemintegrationer som branschen länge dragits med samt erbjuder utökad funktionalitet för kunder via en boendeapp där b.la betalning av hyra, tillgång till boendetjänster och information från hyresvärden återfinns.

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB siktar på att bli Nordens största fastighetsbolag för bostäder och det mest hållbara fastighetsbolaget med social infrastruktur som ledord. SBB har en stark balansräkning och tillhör den utvalda gruppen av svenska fastighetsbolag som erhållit en så kallad Investment grade rating.

– Vi fortsätter vårt hållbarhetsarbete genom att digitalisera våra fastigheter. Det skapar en energieffektivisering, ökad relation och upplevelse för våra hyresgäster och ett bra driftnetto för bolaget, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget.

Avy befinner sig i en expansionsfas med ett flertal stora projekt som driftsätts inom kort samtidigt som många fastighetsbolag har visat stort och aktivt intresse för Avys tjänster.

– Vi är väldigt glada att få arbeta med en så ambitiös aktör som Ilija och SBB. Utöver det spännande samarbete vi gör för att förbättra energiförbrukningen i fastigheterna så har vi högt uppsatta mål om ökad kundnöjdhet och effekt på sista raden. Vi ser fram emot att uppnå detta tillsammans med SBB, säger Mikaela Svefors, kommersiellt ansvarig och medgrundare av Avy.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se