SBB säljer i bl.a. Borås för en kvarts miljon

SBB säljer i bl.a. Borås för en kvarts miljon

Transaktion

1 juli 2022

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar fastigheter i Borås och Kalmar till sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 233 mkr

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar fastigheten Grönfinken 1 i Borås innehållande studentlägenheter samt daglig verksamhet till HanssonGruppen Invest AB. Därutöver har bolaget avyttrat Elefanten 8 i Kalmar innehållande en tågserviceverkstad till Polar Structure AB. Totalt fastighetsvärde i transaktionerna uppgår till 233 Mkr, vilket är i linje med senaste externvärdering. Fastigheterna har en total sammanlagd uthyrningsbar area om 8 837 kvm. Totala hyresintäkt för 2022 uppgår till 12 982 tkr.

”Helt i linje med vår strategi om förstärkta kreditnyckeltal kan vi presentera ytterligare försäljningar”, säger Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Affärerna är signerade och frånträde sker 30 september 2022.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se