SBB: S-O Johansson storköper - Penser höjer motiverat värde S-O Johansson har köpt ytterligare aktier i SBB. Det nya förvärvet omfattar 303 229 B-aktier som inköpts för 18,6 miljoner.

SBB: S-O Johansson storköper - Penser höjer motiverat värde

Ekonomi

18 januari 2022

Sven-Olof Johansson gör ett större förvärv i SBB. Samtidigt höjer Penser SBB:s motiverade värde.

Styrelseledamot S-O Johansson har köpt aktier i SBB för 18,6 miljoner kronor.

Förvärvet omfattar 303 229 B-aktier i SBB där Johansson är styrelseledamot. Aktierna köptes till kursen 61,37 kronor per aktie, alltså en affär på 18,6 miljoner kronor. Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Sven-Olof Johansson är VD och huvudägare i Fastpartner.

Penser höjer motiverat värde

Samtidigt meddelas att Penser Acess höjer SBB:s motiverade värde efter höjd vinstprognos.

Penser Access höjer det motiverade värdet för SBB till 73-75 kronor från tidigare 68-70 kronor per aktie.

Det framgår av en uppdragsanalys daterad den 17 januari.

Upprevideringen går att hänföra till SBB:s höjda vinstprognos för helåret, vilket är drivet av bolagets value-add-strategier, samt förvärvsaktiviteten.

När det kommer till det senare är SBB i färd med att köpa upp Amasten efter att ha fått en anslutningsgrad på cirka 93 procent på sitt bud.

Tillskottet av Amasten får Penser att höja prognosen för hyresintäkter med 13 procent under 2022 och 8 procent under 2023. Penser skruvar också upp sina estimat för SBB:s substansvärde för 2021 till 39,5 kronor.

"Vi bibehåller dock estimaten för hyresintäkter då den höjda prognosen främst går att härleda till värdeökningar", skriver Penser.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se