SBB ny storägare i Netmore efter emission SBB med VD Ilija Batljan blir ny storägare i Netmore.

SBB ny storägare i Netmore efter emission

Transaktion

29 september 2021

Kommunikationslösningsbolaget Netmore genomför en nyemission om 70 miljoner kronor. SBB är en av investerarna och blir därmed storägare i bolaget.

Även Polar Structure investerar i nyemissionen.

Nyemissionen görs till en teckningskurs på 1,90 kronor, vilket motsvarar en premie på 42 procent mot stängningskursen den 27 september.

SBB och Polar Structure är tagare av halva beloppet var i emissionen.

Kapitaltillskottet stärker Netmores ägarkonstellation och ökar möjligheterna för bolaget att bli ledande inom fastighetsdigitalisering i Sverige, Norden och Europa.

Efter emissionen är Netmores tre största ägare Buildroid Invest, Polar Strucutre och SBB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se