SBB närmar sig uppköp av 13-miljardersbolaget Amasten expanderar och tidigare i år förvärvades bl.a. 15 fastigheter med attraktiva lägen i Katrineholm. På bilden fastigheten på Tegnérvägen i Katrineholm. Snart lägger SBB sitt budpliktsbud på bolaget.

SBB närmar sig uppköp av 13-miljardersbolaget

Ekonomi

9 december 2021

SBB tar ett steg närmare uppköp av 13-miljardersbolaget Amasten. Kring jul väntas ett uppköpsbud som enligt Ilija Batljan inte kommer att överstiga 13,30 kronor per aktie, vilket var gårdagens stängningskurs.

SBB har passerat drömgränsen 100 miljarder kronor i börsvärde. Men målet är att i början av 2023 vara största fastighetsbolaget i Norden, och gå om Balder vad gäller fastighetsvärde. I den senaste delårsrapporten var Balders fastighetsvärde drygt 179 miljarder och SBB:s 125 miljarder.

Nästa steg i SBB:s expansion tycks bli uppköp av noterade 13-miljardersbolaget Amasten.

SBB offentliggör idag fullföljda förvärv av drygt 46 procent av aktierna och rösterna i Amasten. Detta sedan SBB den 18, 24 respektive 25 november 2021 offentliggjort att bolaget ingått avtal om förvärv av sammanlagt 361 946 350 stamaktier av serie A i Amasten, motsvarande 48,13 procent av aktierna och 48,18 procent av rösterna i Amasten, till ett pris om 13,30 kronor per stamaktie av serie A.

SBB har nu alltså fullföljt transaktionerna för en total köpeskilling om 4 813 886 455 kronor.

SBB äger per dagens datum 46,27 procent av aktierna, motsvarande 46,31 procent av rösterna, i Amasten.

Därutöver har SBB en finansiell exponering mot 31,71 procent av aktierna, motsvarande 31,74 procent av rösterna, i Amasten via en total return swap (TRS) och aktieutlåning, för vilka underliggande aktier SBB kan komma att utöva rösträtt efter att arrangemangen har avslutats.

Enligt takeover-reglerna utlöser fullföljandet av transaktionerna en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Amasten.

SBB avser att lämna erbjudandet senast den 28 december 2021 i enlighet med bestämmelserna i Takeover-reglerna.

SBB:s vd Ilija Batljan har tidigare sagt att budpliktsbudet inte kommer överstiga 13,30 kronor, alltså vad man betalat i tidigare transaktioner och vad Amasten-aktien stod i vid gårdagens börsstängning.

Amastens har varit på offensiven en längre tid. I januari i år blev bolagets uppköp av SSM klart.

Amasten har fortsatt hög aktivitet i bolaget och har i tredje kvartalet tagit flera steg mot sitt mål att dubblera fastighetsbeståndet till 20 miljarder vid utgången av 2023.

Under Q3 förvärvade Amasten 31 fastigheter, som tillfört 602 lägenheter till beståndet och produktionsstartat två nya projekt som kommer tillföra 285 lägenheter 2022.

Amasten förvaltar nu 7  800 lägenheter – en ökning med 2 000 från föregående år. Fastighetsvärdet har ökat med 34 procent under året och uppgick till 13,3 miljarder vid utgången av september.

Amasten är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Av Jörgen Hallström

 

Faktaruta

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa: