SBB nominerade till årets fastighetsbolag bostad

SBB nominerade till årets fastighetsbolag bostad

Fastighetsgalan

17 november 2020

SBB år nominerade som Årets fastighetsbolag bostad, vinnaren utses på fastighetsgalan i början av 2021. 

Årets Fastighetsbolag Bostad är ett rikstäckande pris som går till ett bolag som under det senaste året haft en utvecklingskurva som starkt pekat uppåt. Det kan handla om rent ekonomiska framsteg såsom stora framgångar på börsen eller extremt starka finansiella vinster, men även om vunna markanvisningar eller omfattande stadsutvecklingsprojekt

Vi fick en pratstund med Oscar Lekander Affärsutvecklingschef på SBB.

Hur känns det att vara en av de nominerade?

-Det är fantastiskt roligt och hedrande när det är läsekretsen som nominerar och att vi uppmärksammas för det vi gör.

Varför tror ni att ni är ett av de nominerade bolagen?

-Det finns nog många förklaringar och iakttagelser hos era läsare. En av dessa kan naturligtvis vara att vi visar ett starkt förvaltningsresultat i kombination med en stark tillväxt för bolaget samtidigt som vi har ett stort fokus på hållbarhet. Likaså har bolaget en byggrättsportfölj som överstiger 2 milj kvadratmeter BTA vilket motsvarar ca 29 000 lägenheter

Hur ser ni på året som varit?

-Det har som vanligt varit ett intensivt år. Vi har arbetat intensivt med integrationen av Hemfosa som nu är fullt genomförd. Flera utvecklingsprojekt har tagit stora kliv framåt samtidigt som vi håller hög takt i renoveringar av bostadsbeståndet. Covid-19 har gått ifrån att vara en pandemi till att också bli en kraftigt förhöjd risk för världsekonomin som inte lämnar någon oberörd, vi är väldigt stolta över att vi trots detta hade möjlighet att under sommar ge 134 ungdomar sommarjobb. Den stora osäkerhet som just nu råder kring den ekonomiska utvecklingen kräver fokus och hårt arbete. Samhällsfastigheter och bostäder påverkas minst av krisen, men alla påverkas. Å andra sidan, detta är varken den första eller sista kris som de långsiktiga bolagen måste hantera. Kriser kommer och går och man ska vara ödmjuk inför detta men vår uppgift är att vara en pålitlig och långsiktig samhällsaktör som på ett hållbart sätt levererar aktieägarvärde, god lönsamhet och starka resultat i alla situationer.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se