SBB miljardköper av Wallenstam – Det känns bra att nu lämna över stafettpinnen till en trygg och stabil fastighetsägare i SBB, säger Mathias Aronsson, regionchef Stockholm och Uppsala samt vice vd Wallenstam.

SBB miljardköper av Wallenstam

Transaktion

29 november 2021

Wallenstam har tecknat avtal om att sälja sex fastigheter till SBB för drygt en miljard kronor.

Fastigheterna ligger i Sundbyberg och i Gröndal, Stockholm och säljs till ett överenskommet fastighetsvärde om 1 150 Mkr.

– I Sundbyberg satsar vi på vårt stadsutvecklingsprojekt Umami Park där vi bygger cirka 1 000 lägenheter. Vi väljer nu att sälja våra två övriga fastigheter i Sundbyberg som vi ägt länge, där vi gjort omfattande tekniska renoveringar och det känns bra att nu lämna över stafettpinnen till en trygg och stabil fastighetsägare i SBB. Sundbyberg är en spännande kommun och vi bygger gärna ännu mer där i framtiden, säger Mathias Aronsson, regionchef Stockholm och Uppsala samt vice vd Wallenstam.

Följande fastigheter ingår i affären med SBB:

*Sundbyberg Fjällnäset 14 med adress Högklintavägen 9-11

*Sundbyberg Lärkan 14 med adress Kolonivägen 2-4, Skogsbacken 1-3/Tulegatan, 8-14/Ängsstigen 1-7

*Stockholm Barlasten 4 med adress Fågelsångsvägen 17

*Stockholm Barlasten 6 med adress Fregattvägen 4-8

*Stockholm Barlasten 8 med adress Fågelsångsvägen 1

*Stockholm Galjonsbilden 28 med adress Matrosbacken 15

Samtliga fastigheter är bostadsfastigheter.

De två fastigheterna i Sundbyberg omfattar cirka 12 500 kvm bostäder, 7 000 kvm kommersiellt och 10 000 kvm garage.

De fyra fastigheterna i Gröndal, Stockholm omfattar i huvudsak bostäder om totalt cirka 6 000 kvm, samt 1 000 kvm kommersiellt och 500 kvm garage.

Det överenskomna fastighetsvärdet för samtliga sex fastigheter, som alla säljs via bolag, uppgår till 1 150 Mkr.

Wallenstam frånträder fastigheterna den 31 januari 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se