SBB köper skolor för 1,5 miljarder SBB med VD och grundare Ilija Batljan ångar på med förvärven. Nu köper bolaget skolor för nästan 1,5 miljarder i Stockholm.

SBB köper skolor för 1,5 miljarder

Transaktion

9 december 2021

SBB förvärvar skolor från Stockholms stad för 1 460 mkr.

SBB förvärvar sju skolfastigheter i Stockholm med en total uthyrningsbar yta om 39 400 kvm från det kommunala bolaget SISAB.

Den totala hyresintäkten uppgår till 59 mkr, 90 procent av intäkterna genereras från grundskolor och 10 procent från förskolor.

SBB kommer att erbjuda befintliga hyresgäster hyresavtalsförlängningar med tio år.

Affären är villkorad av beslut i Stockholms Stadshus AB och kommunfullmäktige i Stockholms stad.

– SBB fortsätter att expandera inom vällokaliserade samhällsfastigheter i Stockholm med byggrättspotential. SBB är väldigt glad och stolta att återigen fått förtroendet från Stockholms stad och SISAB att fortsätta förvalta beståndet, kommenterar Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se