SBB köper resten av Umedalens sjukhusområde K3 Aktrisen vård- och omsorgsboende är en av byggnaderna som omfattas av ägarbytet.

SBB köper resten av Umedalens sjukhusområde

Transaktion

8 oktober 2021

SBB köper samhällsfastigheter och byggrätter i Umeå från Balticgruppen och Gazette. Genom affären äger nu SBB hela Umedalens sjukhusområde.

SBB förvärvar ett bestånd om 40 000 kvadratmeter samt byggrätter om cirka 20 000 kvadratmeter BTA i Umedalen, Umeå, från Balticgruppen och Gazette.

Beståndet består till största del av utbildnings- och vårdlokaler. Hyresintäkterna genereras främst från kommunala och regionala hyreskontrakt.

Tillsammans med SBB:s befintliga fastigheter på området kommer SBB efter förvärvet att äga samtliga samhällsfastigheter på f.d. Umedalens sjukhusområde.

– SBB investerar långsiktigt och fokuserar på hållbarhet. Att SBB fortsätter att växa i Umeå genom förvärv är ännu ett kvitto på Umeås attraktivitet på fastighetsmarknaden. Den starka tillväxten och gemensamma visionen 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt attraherar bolag som SBB att etablera sig och växa i Umeå, säger David Carlsson, VD och koncernchef på Balticgruppen, och fortsätter:

– Vi behöver vara många som hjälps åt för att stärka Umeås attraktionskraft. Avyttringen är ett led i Gazettes och Balticgruppens strategi att investera i Östra Station och universitets- och sjukhusområdet, området som kallas Umeå universitetsstad.

– Umeå är en stad med stark tillväxt där vi ser stor potential att kunna bidra med att skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt för Umedalen och Umeå kommun som helhet. För de befintliga hyresgästerna kommer det inte innebära några förändringar att vi tar över – vi ska fortsätta se till att hyresgästerna trivs och känner sig stolta över att bo och verka i området, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på SBB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se