SBB köper för två miljarder av Riksbyggen
– Unobo blir en av de ledande renodlade bostadsaktörerna i Sverige, säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

SBB köper för två miljarder av Riksbyggen

Transaktion

30 juni 2021

SBB förvärvar 70 procent av aktierna i hyresrättsbolaget Unobo från Riksbyggen för ett överenskommet aktiepris om 2 064 miljoner. Unobo ska nu expandera och bli en ledande bostadsaktör.

Unobo äger idag 5 368 lägenheter i storstadsregioner och/eller universitetsorter med en total uthyrbar area om 372 000 kvadratmeter och en årlig hyresintäkt om 432 miljoner kronor.

Utöver SBB kommer bolaget att ägas av till 30 procent av säljaren Riksbyggen.

Över tid finns en ambition att utöka ägarspridningen till att även omfatta institutionella investerare.

Köper ytterligare 1 128 hyresrätter 

Utöver de 5 368 lägenheterna som redan idag ägs av Unobo har bolaget tecknat avtal med Riksbyggen om förvärv av ytterligare 628 nyproducerade hyresrätter i Västerås, Jönköping, Linköping och Nyköping.

Till detta har Unobo även tecknat avsiktsförklaringar avseende förvärv av ytterligare cirka 500 nyproducerade hyresrätter från Riksbyggen i Storstockholm, Göteborg och i Helsingborg.

All nyproduktion ska miljöcertifieras och energiförbrukningen ska uppnå Miljöbyggnad Silver. Dessutom skall byggnaderna uppföras med hållbara byggnadsmaterial.

Unobo blir en ledande bostadsaktör

– SBB:s fokus på bostäder samt nyproduktion av bostäder, som den samhällsbyggare vi är, blir ännu starkare genom denna affär där vi går in som majoritetsägare i Unobo. Vi ser väldigt mycket fram emot ett långsiktigt samarbete med Riksbyggen där Riksbyggens starka utvecklingskompetens och goda relationer med svenska kommuner kommer att borga för att Unobo blir en av de ledande renodlade bostadsaktörerna i Sverige, säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

– SBB kompletterar Riksbyggen på ett bra sätt och tillsammans med Riksbyggen kommer de att utgöra en trygg och stabil ägarkonstellation i Unobo, säger Johanna Frelin, VD för Riksbyggen.

Tillträde är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och är planerat till tredje kvartalet 2021. Tango Capital Markets och Wistrand Advokatbyrå har varit SBB:s rådgivare i affären.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se