SBB köper för halv miljard i Finland och Skåne – SBB fortsätter att expandera inom våra prioriterade segment med ett välförvaltat bostadsbestånd i Malmö/Lund-regionen samt nybyggda samhällsfastigheter i Finland, säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef på SBB.

SBB köper för halv miljard i Finland och Skåne

Transaktion

16 april 2021

SBB förvärvar samhällsfastigheter i Finland samt bostäder i Skåne för totalt 550 miljoner kronor.

I Finlnd förvärvar SBB ett bestånd med nio fastigheter inom utbildning och vård från WasaGroup Funds Oy, plus ytterligare tre vårdfastigheter genom kompletteringsförvärv.

De finska fastigheterna är framförallt lokaliserade i sydvästra Finland. 

Förvärvet i Skåne omfattar i huvudsak bostäder med 99 lägenheter i Malmö/Lund-regionen.

Den totala hyresintäkten för samtliga förvärv i Finland och Skåne uppgår till 34,3 miljoner kronor med ett driftnetto om 28,2 miljoner kronor.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cika 22 000 kvadratmeter. Den genomsnittliga kontraktslängden för samhällsfastigheterna uppgår till drygt 13 år och drygt 75 procent av byggnaderna är uppförda inom den senaste femårsperioden.

– SBB fortsätter att expandera inom våra prioriterade segment med ett välförvaltat bostadsbestånd i Malmö/Lund-regionen samt nybyggda samhällsfastigheter i Finland med bland annat 20-åriga hyresavtal med Alkio College i Jyväskylä och Sievi kommun, säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef på SBB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se