SBB köper för 520 mkr i Danmark – SBB fortsätter att expandera i Danmark. Fastighet för fastighet bygger vi Danmarks största aktör inom social infrastruktur, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på SBB.

SBB köper för 520 mkr i Danmark

Transaktion

15 september 2021

SBB förvärvar samhällsfastigheter i Danmark för ett överenskommet fastighetsvärde om totalt cirka 380 danska kronor, motsvarande cirka 520 miljoner svenska kronor.

SBB har i några olika affärer förvärvat fem samhällsfastigheter bestående av kommunhus, skolor, vårdboende och universitet i regionstäderna Vejle, Randers, Århus och Ålborg i Danmark.

Den totala hyresintäkten uppgår till DKK 23m. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 32 000 kvm. Den genomsnittliga kontraktslängden för samhällsfastigheterna uppgår till drygt åtta år.

– SBB fortsätter att expandera i Danmark. Fastighet för fastighet bygger vi Danmarks största aktör inom social infrastruktur, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på SBB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se