SBB köper för 2,5 miljarder i Stockholm och Helsingborg – Den här affären är den största transaktionen innehållande enbart äldreboenden som gjorts i Norden, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på SBB.

SBB köper för 2,5 miljarder i Stockholm och Helsingborg

Transaktion

12 maj 2021

SBB köper äldreboenden i Stor-Stockholm samt bostäder och äldreboenden i Helsingborg för 2,5 miljarder.  

Samtidigt avyttrar bolaget icke strategiska fastigheter för 1,7 miljarder.

Färvärven gäller sex äldreboenden i Stor-Stockholm samt bostäder och två äldreboenden i Helsingborg till ett värde om totalt cirka 2,5 miljarder kronor.

Förvärven omfattar en total area om cirka 70 000 kvadrtameter med ett hyresvärde om cirka 107 miljoner kronor genererande ett driftnetto om cirka 95 miljoner.

Den genomsnittliga löptiden avseende äldreboendena uppgår till cirka 14,5 år. SBB har därutöver ingått samarbetsavtal med Svenska Stadsbyggen kring uppförande av sex äldreboende med en total area om cirka 43 000 kvadratmeter och ett årligt hyresvärde om cirka 81,5 miljoner kronor genererande ett driftnetto om cirka 76 miljoner.

SBB har även ingått avtal (om cirka 1,1 miljarder kronor) samt avsiktsförklaringar (om cirka 600 000 kronor) om att avyttra icke strategiska fastigheter.

Försäljningssumman överstiger de senaste externvärderingarna (2021-03-31) med cirka 13 procent.

– Den här affären är den största transaktionen innehållande enbart äldreboenden som gjorts i Norden. SBB fortsätter att vara transaktionsintensivt, där vi stärker vår portfölj genom förvärv av äldreboenden med långa hyresavtal samt svenska reglerade hyresrätter, och avyttrar icke strategiska fastigheter bestående av framför allt offentliga kontor. Transaktionerna visar återigen på förmågan hos Europas starkaste fastighetsteam att leverera resultat från våra value-add-strategier, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på SBB.

Tillträden och frånträden beräknas slutföras under andra kvartalet 2021.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se