SBB köper för 164 miljoner i Finland – Vi är glada att kunna fortsätta att expandera i Finland, säger Oscar Lekander, vice VD och Operativ chef på SBB.

SBB köper för 164 miljoner i Finland

Transaktion

18 mars 2022

SBB förvärvar vårdenheter i Finland för 15,7 miljoner euro, motsvarande 164 miljoner kronor.

I förvärvet ingår fem fastigheter med tyngdpunkt i huvstadsregionen Helsingfors med lokalisering i Espoo och Vantaa.

Fastigheterna är nybyggda och fullt uthyrda med en genomsnittlig avtalslängd på åtta år.

Fastigheterna utgörs av bostäder och vårdbyggnader för äldre och personer med funktionshinder med en total uthyrningsbar yta om ca 5 100 kvm.

Driftnettot uppgår till EUR 860,000 och hyrorna är fullt indexerade.

– SBB är idag den största ägaren av vårdboenden och boenden för äldre i Norden och vi är glada att kunna fortsätta att expandera i Finland, säger Oscar Lekander, vice VD och Operativ chef på SBB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se