SBB köper 27 fastigheter för 1,25 miljarder
– SBB fortsätter att expandera inom vällokaliserade samhällsfastigheter och bostäder i Stockholm och storstadsregionerna, säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, SBB.

SBB köper 27 fastigheter för 1,25 miljarder

Transaktion

6 juli 2021

SBB förvärvar samhällsfastigheter och bostäder i Stockholm, Västerås och Helsingborg för ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 1,25 miljarder kronor. Rikshem är säljare till majoriteten av fastigheterna.

SBB förvärvar genom tre separata affärer 27 fastigheter i Stockholm, Västerås och Helsingborg med en total uthyrningsbar yta om 40 600 kvadratmeter.

Den totala hyresintäkten uppgår till 76 miljoner kronor med ett driftnetto 58 miljoner kronor. 85 procent av intäktsmassan genereras från samhällsfastigheter och 15 procent från bostäder.

Samhällsfastigheterna används i huvudsak för äldreboende, LSS-boenden, skola och polisstation och förhyrs till samhällsbärande hyresgäster där 60 procent av hyresintäkterna genereras från kommunala hyresavtal.

– SBB fortsätter att expandera inom vällokaliserade samhällsfastigheter och bostäder i Stockholm och storstadsregionerna, säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, SBB.

Rikshem säljer 25 av fastigheterna

Rikshem är säljare av de 25 fastigheterna i Västerås och Helsingborg. Dessa omfattar cirka 24 000 kvadratmeter uthyrningsbar area.

De 25 fastigheterna, varav 15 i Västerås och 10 i Helsingborg, är mindre förvaltningsenheter och består huvudsakligen av LSS-fastigheter och bostäder.

– På en stark fastighetsmarknad avyttrar vi nu mindre förvaltningsenheter som långsiktigt inte passar in i portföljen. Vi fortsätter enligt vår strategi att utveckla portföljen genom framför allt investeringar i eget bestånd och nyproduktion av både bostäder och samhällsfastigheter, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem.

Västerås och Helsingborg är fortsatt intressanta marknader för Rikshem. Vid årsskiftet färdigställde till exempel bolaget en nyproduktion om 74 lägenheter på Öster Mälarstrand i Västerås. Nyligen förvärvades också ett projekt i Eriksborg i Västerås om drygt 250 lägenheter som ska komplettera det befintliga beståndet med fler nyproducerade bostäder.

Rikshem frånträder fastigheterna i Västerås i juli 2021 och fastigheterna i Helsingborg i september 2021.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se