SBB kontrollerar nu 91,6 av rösterna i Hemfosa

SBB kontrollerar nu 91,6 av rösterna i Hemfosa

Transaktion

14 januari 2020

Det känns mycket bra att nu kunna slutföra förvärvet och fortsätta vår resa som Nordens största fastighetsbolag inom social infrastruktur.” säger Ilija Batljan, verkställande direktör och grundare av SBB.

Acceptfristen har förlängts en gång men per 10 januari 2020 kontrollerar Ilija Batljans SBB totalt 155.254.334 stamaktier och 9.339.198 preferensaktier i Hemfosa, motsvarande cirka 91,2 procent av utestående aktier i Hemfosa, vilket motsvarar cirka 91,6 procent av rösterna. SBB avser att påkalla inlösen av aktier som inte lämnats in i erbjudandet eller förvärvats i marknaden.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Dagens Industri