SBB kontrollerar 98 procent i Offentliga Hus SBB och VD Ilija Batljan är nu uppe i ett innehav om 98 procent i Offentliga Hus.

SBB kontrollerar 98 procent i Offentliga Hus

Transaktion

4 maj 2021

Efter ytterligare accept och aktieköp har SBB nu nått upp till ett innehav av 98 procent av aktierna i Offentliga Hus.

Efter utgången av den förlängda acceptfristen den 13 april 2021 kontrollerade SBB totalt 247 949 492 aktier i Offentliga Hus, motsvarande cirka 96,9 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Under den förlängda acceptfristen har 2 766 630 aktier i Offentliga Hus lämnats in i SBB:s uppköpserbjudande, motsvarande cirka 1,1 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus.

Aktieägare i Offentliga Hus som representerar totalt 2 537 697 aktier valde att erhålla kontantvederlaget och aktieägare som representerar totalt 228 933 aktier valde att erhålla aktievederlaget under den förlängda acceptfristen.

Därutöver har SBB på marknaden, sedan den 14 april 2021, förvärvat 127 819 aktier i Offentliga Hus (till ett pris som inte överstiger priset i uppköpsrbjudandet).

Per den 3 maj 2021 innehar SBB därmed totalt 250 843 941 aktier i Offentliga Hus, motsvarande cirka 98,0 procent av samtliga aktier och röster. SBB kan komma att förvärva ytterligare aktier i Offentliga Hus på marknaden.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se