SBB ökar hyresintäkterna med 94 miljoner – Vår stora byggrättsportfölj skapar ytterligare möjligheter för att i förtid uppnå målet om en dubblering av hyresintäkter från äldreboenden och LSS till 1,6 miljarder kronor år 2025, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på SBB.

SBB ökar hyresintäkterna med 94 miljoner

Uthyrning

1 juni 2021

SBB säkrar ytterligare 94 miljoner kronor i hyresintäkter med en genomsnittlig kontraktslängd om 18,5 år,

Av dessa nya hyresintäkter kommer 63 miljoner från äldreboenden och 31 miljoner från utbildning.

Och bakom intäkterna finns en rad nya projekt och hyresavtal där kommunala hyresgäster svarar för drygt 87 procent av det totala hyresvärdet.

Till att börja med tillträder SBB i dagarna ett äldreboende i Ängelholm och byggstartade härom veckan ett annat i Östersund.

Samtidigt slutför SBB en investering i en ny skola och förskola i Haninge med Haninge kommun som hyresgäst.

Utöver detta pågår sedan tidigare nybyggnation av äldreboenden i Borlänge och Göteborg.

Samtliga projekt, med ett hyresvärde om cirka 94 miljoner kronor, kommer att vara färdigställda och inflyttade under de kommande 18 månaderna.  

Redan i slutet av andra kvartalet 2021 kommer inflyttning ha skett avseende två projekt som genererar motsvarande 40 miljoner kronor  i hyresvärde.

– Vi stärker vår position som Nordens ledande fastighetsägare av äldreboende och skolor. Med dessa nya kontrakt passerar vi 1,2 miljarder konor i årliga intäkter från äldreboende och LSS. Vår stora byggrättsportfölj skapar ytterligare möjligheter för att i förtid uppnå målet om en dubblering av hyresintäkter från äldreboenden och LSS till 1,6 miljarder kronor år 2025, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på SBB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se