SBB i JV-bolag - satsar halv miljard i Härryda I det gemensamma utvecklingsbolaget ska cirka 13 000 kvadratmeter byggrätter utvecklas till ett äldreboende, en förskola och 100 bostäder med blandade upplåtelseformer.

SBB i JV-bolag - satsar halv miljard i Härryda

Stadsutveckling

17 juni 2021

SBB, Kålltorps Projektutveckling och Development Partner startar JV för att utveckling i  Härryda kommun. Projektvolymen beräknas till en halv miljard.

Det gemensamma utvecklingsbolaget ska utveckla en del av Mölnlyckes Haga i expansiva Härryda kommun öster om Göteborg.

I det gemensamma utvecklingsbolaget ska cirka 13 000 kvadratmeter byggrätter utvecklas till ett äldreboende, en förskola och 100 bostäder med blandade upplåtelseformer.

SBB har i samband med avtalstecknandet också avtalat om att förvärva de färdigutvecklade byggnaderna vid färdigställande.

– Vi har stort fokus på att öka vår närvaro i Göteborgsregionen och ser denna affär som ett bra steg i den riktningen. Vi tillträder ett stort projekt med äldreboende i Göteborg i år och att redan nu presentera ytterligare en satsning på äldreboenden i Göteborgsregionen stärker ytterligare vår position som Nordens ledande ägare av äldreboenden och LSS-fastigheter, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på SBB och fortsätter:

– När vi kommer in tidigt i ett projekt ger det oss goda möjligheter att aktivt påverka de fastigheter som vi långsiktigt ska förvalta. Det ökar värdet både för oss och våra framtida hyresgäster.

– Det känns mycket bra att i det här skedet av projektet få in en finansiellt stark samarbetspartner som dessutom har en mycket god marknadskännedom inom segmentet för samhällsfastigheter, säger Pär Falk, Projektutvecklingschef för Kålltorps Projektutveckling.

– Att redan nu säkra både genomförande- och förvaltningsskedet ger en trygghet inför utvecklingen av övriga delar av projektet, där vi avser genomföra ytterligare ca 100 bostadsrätter i egen regi.

Mölnlyckes Haga är ett kommunikationsnära utvecklingsprojekt i direkt anslutning till Mölnlycke tätort. Här ska cirka 600 bostäder och en förskola tillföra ytterligare underlag till Mölnlycke centrum.

Detaljplanen pågår och förväntas antas före sommaren 2022.

Inom samma detaljplan ska HSB, Tornstaden Projektutveckling och Bråta Ängar fastighets AB också utveckla bostäder.

Panreal har varit transaktionsrådgivare. Delphi i Göteborg har bistått säljarna och köparen har biståtts av Wistrand i Stockholm. Den totala projektvolymen i JV-bolaget beräknas uppgå till cirka 500 miljoner kronor.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se