SBB höjer prognos för 2021 rejält SBB med VD Ilija Batljan gick sent i går kväll ut med en höjning av prognosen för resultat per stamaktie A och B för helåret 2021 med 40 till 45 procent.

SBB höjer prognos för 2021 rejält

Ekonomi

7 januari 2022

SBB höjer prognosen för resultat per stamaktie A och B för helåret 2021 med 40 till 45 procent.

En och en halv månad innan sin bokslutskommuniké höjer SBB prognosen för resultat per stamaktie A och B för helåret 2021 till 13,70-14,20 kronor.

Tidigare prognos, som publicerades i samband med delårsrapporten för januari-september 2021, uppgick till 9,80 kronor per stamaktie A och B.

Med andra ord höjs prognosen med cirka 40 till 45 procent.

Den uppdaterade prognosen bygger på preliminära resultatförbättringar inom framför allt SBB:s tre value-add-strategier.

SBB:s intäkter utgörs främst av kassaflöden från fastighetsförvaltning av social infrastruktur, som kompletteras med de tre intäktsgenererande value-add-strategierna:

*Byggrättsutveckling och nyproduktion.

*Investeringar i befintligt bestånd

*Värdeskapande transaktioner.

SBB:s bokslutskommuniké för 2021 kommer att publiceras den 23 februari 2022.

World in Property har varit i kontakt med SBB:s VD Ilija Batljan som dock inte vill kommentera den nya prognosen ytterligare innan kommunikén.

SBB:s B-aktie steg med 132 procent på Stockholmsbörsen under 2021.

Under de få handelsdagar som hittills varit i år har SBB:s B-aktie backat 0,54 procent till och med stängningen i onsdags.

Återstår att se hur dagens handel utvecklas efter att den nya prognosen kommunicerdes sent igår kväll.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se