SBB har minskat sin exponering mot rörliga räntor

SBB har minskat sin exponering mot rörliga räntor

Ekonomi

9 augusti 2022

SBB har minskat sin exponering mot rörliga räntor från 35 procent i slutet av andra kvartalet 2022 till 25 procent per dagens datum. 

Detta har gjorts genom att bolaget räntesäkrat motsvarande 10 mdkr till fast ränta. Räntesäkringar har gjorts på löptider mellan 1,5 år och 10 år. SBB kommer att fortsätta minska sin exponering mot rörlig ränta.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se