SBB gör sin hittills största investeringen i Uppsala Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

SBB gör sin hittills största investeringen i Uppsala

Transaktion

15 mars 2021

SBB förvärvar en centralt belägen samhällsfastighet i Uppsala med Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården som hyresgäster.

Fastigheten Uppsala Svartbäcken 52:9 omfattar cirka 23 900 kvm uthyrbar area och är idag fullt uthyrd. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården har alla varit hyresgäster i fastigheten sedan den uppfördes år 2004 och hyresavtalen löper till 2029. Årlig hyresintäkt för 2021 uppgår till 32,6 mkr vilken årligen justeras med cirka 4,5 procent givet att Stibor 3m är 0 procent.

 ”SBB är Europas ledande ägare av social infrastruktur och vi är mycket glada över att få förtroendet att förvärva ett välförvaltat rättscentrum i centrala Uppsala från en långsiktig aktör som SPP. Vi avser att fortsätta växa i Uppsala och hoppas kunna presentera ytterligare affärer inom kort” säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. 

Tillträde skedde idag 12 mars 2021.

Köparens rådgivare i transaktionen har varit Wistrand Advokatbyrå. Säljaren har biträtts av Tango och Linklaters.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se