SBB gör nytt storförvärv Foto: PIxabay

SBB gör nytt storförvärv

Transaktion

7 november 2019

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har förvärvat 23 förskolor och skolor i Stockholms stad med privata hyresgäster.

Säljare är kommunala skolfastighetsbolaget SISAB som beslutade om försäljningen vid sitt styrelsemöte den 6 november 2019.

- Detta innebär att SISAB kan fokusera mer på staden som hyresgäst samtidigt som vi frigör resurser inför kommande investeringar. Behovet av fler elevplatser är fortsatt högt, säger Peter Jönsson, ordförande för SISAB.

SBB:s grundidé är att äga och förvalta samhällsfastigheter och hyresrätter långsiktigt. Ett krav när SISAB drog igång försäljningen och jakten på en köpare strax innan sommaren.

- Vi är mycket nöjda med affären eftersom det innebär att fastigheterna och hyresavtalen flyttas över till en seriös köpare. Det är en trygghet för personal, föräldrar och barn i berörda verksamheter, fortsätter Peter Jönsson.

SBB kliver in och erbjuder befintliga hyresgäster oförändrade villkor och 10-årskontrakt.

Fastigheterna är belägna i attraktiva bostadsområden i väster- och söderort. Den sammanlagda uthyrbara arean uppgår till ca 17 700 kvm och har hyresintäkter om drygt 25 miljoner kronor. Samtliga lokaler är fullt uthyrda. Största hyresgästen är Pysslingen förskolor och skolor AB. Fastigheternas värde uppgår till 421,5 mkr.

Tillträde sker under första kvartalet 2020, villkorat av beslut i kommunfullmäktige.

- Vi fullföljer vår strategi att äga samhällsfastigheter i Norden. Det är fantastiska skolor och förskolor som vi förvärvar av SISAB samtidigt som vi separat säljer kontorsfastigheter för motsvarande värde, säger Ilija Batljan, VD och Grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se