SBB gör ny miljardförsäljning i Norge – Vi har nu avyttrat för totalt cirka 2,2 miljarder norska kronor i Norge under 2021, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på SBB.

SBB gör ny miljardförsäljning i Norge

Transaktion

14 juni 2021

SBB säljer offentliga kontor och rättsväsendefastigheter i Norge för cirka 1,2 miljarder norska kronor.

I två transaktioner med olika köpare säljer SBB nio fastigheter inom segmenten offentliga kontor och rättsväsende för ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 1,2 miljarder norska kronor.

Överenskomna fastighetsvärden är cirka 20 procent över externvärderingar per Q4 2020 och cirka 4 procent högre än externvärderingar per Q1 2021.

– Transaktionerna visar återigen på likviditeten i våra tillgångar och den unika förmågan hos vårt transaktionsteam att skapa värden. Försäljningarna av fastigheter inom segmenten offentliga kontor och rättsväsende är helt i linje med SBB:s fokus på fastigheter för vård, skola och omsorg och att uppnå en BBB+ kreditrating, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på SBB, och fortsätter:

– Vi har nu avyttrat för totalt cirka 2,2 miljarder norska kronor i Norge under 2021 för överenskomna fastighetsvärden cirka 20 procent över årsskiftesvärderingarna och 11 procent över Q1-värderingarna 2021 vilket visar på den starka norska marknaden och värdepotentialen i SBB:s portfölj.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se