SBB gör affärer i Skåne

SBB gör affärer i Skåne

Transaktion

9 maj 2022

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB  säljer byggrätter för bostäder i Höganäs till K-Fast Holding AB om totalt cirka 50 mkr.

 Bostadsbyggrätterna tillskapas inom SBB:s befintliga bostadsområden. Tillträde sker i takt med att byggrätterna blir klara.

SBB förvärvar även två förskolor i Kristianstad och ett LSS-boende i Hässleholm av K-Fastigheter för 50,8 mkr. Total återstående hyrestid är cirka 18 år och hyresavtalen är 100 procent indexjusterade.

”Vårt fastighetsutvecklingsteam skapar kontinuerligt byggrätter inom våra befintliga fastigheter, en del utvecklar vi själva och en del säljer vi. I affären med K-Fastigheter har byggrätterna varit viktiga för att kunna förvärva två samhällsfastigheter med långa stabila hyresavtal. Våra byggrätter används för att köpa in långa kassaflöden i denna affär och vi förväntar oss fler affärer där vi säljer byggrätter både för kontant betalning eller till utbytte mot trygga kassaflöden,” säger Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se