SBB går in i proptechbolaget Amido – Amido är ett spännande proptechbolag som är ägt och styrt av entreprenörer. De har en marknadsledande position i Sverige och deras skalbara plattform för smarta och digitala passager skapar nytta för såväl fastighetsägare som anställda och boende, säger SBB:s VD Ilija Batljan.

SBB går in i proptechbolaget Amido

Ekonomi

14 september 2021

Amido genomför en riktad nyemission till SBB om cirka 20 miljoner kronor.

Genom den riktade nyemissionen tillförs Spotlight-noteredae Amido initialt cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Inom ramen för styrelsens beslut emitteras även 1 000 000 teckningsoptioner som kan tillföra ytterligare 10 miljoner kronor, före emissionskostnader, under oktober 2022.

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet utestående aktier med 3 250 000 aktier till 24 624 029. Bolagets aktiekapital ökar med cirka 110 500,00 kronor till cirka 837 216,99 kronor.

Teckningskursen uppgår till 6,20 kronor per aktie och har fastställts genom förhandling och bedöms vara marknadsmässig. 

Den Riktade Nyemissionen av aktier innebär en utspädningseffekt om cirka 13,20 procent av antalet röster och aktiekapitalet i bolaget.

 

En extra bolagsstämma för beslut om godkännande av den riktade nyemissionen samt teckningsoptionerna kommer att genomföras den 1 oktober.

Likviden från emissionen kommer att användas till lansering av komnceptet Smart Passage i Sverige och finansiera expansion på den nordiska och europeiska marknaden.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Amido och aktieägarna att diversifiera ägarbasen med ansedda investerare. Men även att den riktade nyemissionen ses som den bästa möjligheten att tillföra nytt kapital till bolaget på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

 

– Amido är ett spännande proptechbolag som är ägt och styrt av entreprenörer. De har en marknadsledande position i Sverige och deras skalbara plattform för smarta och digitala passager skapar nytta för såväl fastighetsägare som anställda och boende, säger SBB:s VD Ilija Batljan.

– Vi välkomnar SBB med entreprenören Ilija Batljan i spetsen som delägare i Amido. Proptechmarknaden växer snabbt och i vår nisch är Amido marknadsledaren, något vi nu kommer kunna kapitalisera ännu starkare på. Vi tror det är strategiskt bra att kunder som SBB blir delägare i Amido där vi tillsammans kan ta fram ännu bättre tjänster som kommer dem och samhället till gagn, säger Johnny Berlic, VD för Amido.

Faktaruta

Om Amido

Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det - automatiserat och enkelt.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se