SBB fyller på kassan genom transaktion om 2,5 miljarder

SBB fyller på kassan genom transaktion om 2,5 miljarder

Transaktion

28 april 2022

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar sju fastigheter i Norge, Finland och Sverige för ett överenskommet fastighetsvärde om 2 500 mkr.

Av dessa används 2 280 mkr för att minska nettoskulden. Den värdemässigt största fastigheten i portföljen är Kunnskapsveien 55 i Lilleström i Norge med OsloMet som största hyresgäst och övriga fastigheter utgörs av offentliga kontor.

Av försäljningslikviden kommer NOK 1 850m från försäljning till Public Property Invest AS (”PPI”) där SBB äger 48,8 procent. SBB kommer i samband med transaktionen att investera NOK 215m i PPI. Efter transaktionen har PPI ett totalt fastighetsvärde om cirka NOK 10 500m.

”Vi har ett starkt fokus på högre rating och en försäljning överstigande våra bokförda värden bidrar ytterligare till våra möjligheter att stärka balansräkningen och minska nettobelåningen”, säger Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Affärerna är signade och tillträde sker under andra kvartalet 2022.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se