SBB förvärvar 144 lägenheter Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

SBB förvärvar 144 lägenheter

Transaktion

19 juni 2018

SBB meddelar i dag att man förvärvar 114 lägenheter fördelade på sex bostadsfastigheter.

Bostäderna som boalget nu köpt ligger alla Karlskrona.

– Vi fortsätter att stärka vår position som det ledande nordiska bolaget för samhällsfastigheter och hyresbostäder. Efter förvärvet äger vi drygt 500 lägenheter samt ett antal äldreboenden i Karlskrona, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Förvärvet är i linje med SBB:s affärsidé att äga och förvalta samhällsfastigheter och hyresbostäder i nordiska tillväxtorter.

Totalt omfattar förvärvet 8 000 kvm uthyrningsbar yta som är belägen i centrala lägen. Beståndet är fullt uthyrt med en total årlig hyresintäkt om cirka 8 383 tkr.

Tillträde till lägenheterna har skett.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se