SBB bygger solpark tillsammans med El av Sol – Vi är ett steg närmare vår vision att som första stora fastighetsbolag vara klimatpositiva och är särskild glada att kunna bygga en solpark så nära Stockholmsregionen där vi har stort fastighetsbestånd, säger Marika Dimming, hållbarhetsansvarig på SBB.

SBB bygger solpark tillsammans med El av Sol

sustainability

17 september 2021

SBB och El av Sol Nordic AB bygger en ny solpark i Hallstahammar. Den förväntade årsproduktion under ett normalår är cirka tio GWh, motsvarande fem procent av SBB:s elkonsumtion.

SBB uppdaterade i förra veckan bolagets Vision 2030 med målet att till år 2030 ska SBB vara klimatpositiva i hela värdekedjan.

Det nya samarbetsprojektet med El av Sol blir en del i detta arbete.

El av Sol har lång erfarenhet av solcellslösningar och anläggningen beräknas vara klar under andra halvan av 2022.

Den förväntade årsproduktion under ett normalår är cirka tio GWh motsvarande fem procent av SBB:s elkonsumtion.

Solparken kommer att byggas på ett cirkaa 17 hektar stort område.

Bolag inom SBB-koncernen kommer att teckna långa PPA-avtal (Power Purchase Agreements) för den el som produceras i solparken.

– Vi är ett steg närmare vår vision att som första stora fastighetsbolag vara klimatpositiva och är särskild glada att kunna bygga en solpark så nära Stockholmsregionen där vi har stort fastighetsbestånd, säger Marika Dimming, hållbarhetsansvarig på SBB.

– El av Sol ser fram emot att installera denna solpark åt SBB samt ett nära och långt samarbete. SBB är precis den typ av samarbetspartner vi önskar arbeta med där klimatnytta på ett affärsmässigt sätt är en naturlig del av visionen och affären, säger Markus Thulin, VD på El av Sol Nordic AB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se