SBB bygger nytt i Borås

SBB bygger nytt i Borås

Stadsutveckling

14 oktober 2020

SBB erhåller positivt planbesked för 40 000 kvm BTA bostäder i Borås. Förtätningen överensstämmer med översiktsplanen.

SBB detaljplanerar cirka 40 000 kvm BTA bostäder i anslutning till befintligt bostadsområde inom Liljeberget, ett attraktivt bostadsområde i stadsdelen Norrmalm i centrala Borås.

Även boende för äldre och annan kommunal service kommer att utvecklas. Området gränsar till naturområden och den nya bebyggelsen kommer att anpassas till befintliga miljöer och de öppna ytor som finns mellan husen.

– Vi är oerhört glada att kommunen tagit ett viktigt steg på vägen att utveckla Norrmalm. Vi ser fram emot ett nära samarbete med kommunen i kommande planläggning av bostäder, trygghetsboende och annan kommunal service, säger Krister Karlsson, Vice VD SSB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se