SBB bygger 180 klimatsmarta bostäder i Skellefteå
SBB uppför med NCC som totalentreprenör sex lamellhus med 180 bostäder i Skellefteå. Husen byggs med starkt miljöfokus.

SBB bygger 180 klimatsmarta bostäder i Skellefteå

Bostäder

23 december 2021

SBB har förvärvat en byggrätt av Skellefteå kommun och kommer att uppföra 180 klimatsmarta bostäder på fastigheten.

Bostäderna, som uppförs i kvarteret Jullen i Skelleftehamn, byggs med en energianvändning som motsvarar halva kravet i Boverkets byggregler (BBR). Lägenheterna fördelas mellan en till tre rum och kök i sex huskroppar i fyra våningar.

– Skellefteå kommun är på framkant och genom det goda samarbetet med kommunen har förutsättningar skapats att SBB kan bidra till att lösa bristen på social infrastruktur till följd av den kraftiga expansionen i kommunen, säger Erik Hävermark, chef projektutveckling, SBB.

Entreprenadavtal har tecknats med NCC. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 215 MSEK.

− Skellefteå kommun är i stort behov av bostäder för att möta expansionen i norr. Bostäderna i Skelleftehamn kommer att vara en viktig del i Skellefteås utveckling och expansion, säger David Jonsson, projektutvecklare, NCC Building Sweden.

De energieffektiva lamellhusen kommer att byggas med stort fokus på hållbara material- och konstruktionsval. De kommer att miljömärkas enligt Svanen.

Byggstart planeras till hösten 2022 och inflyttning sker löpande med start i första huset under 2024.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se