SBB bygger 1 000 bostäder i Boden – SBB är stolta och ser det som självklart att som stor fastighetsaktör i kommunen ta sitt ansvar och bidra till försörjningen av bostäder och samhällsservice, säger Krister Karlsson, vice VD på SBB.

SBB bygger 1 000 bostäder i Boden

Stadsutveckling

16 juni 2021

SBB ska bygga 1 000 nya bostäder och ny samhällservice i expansiva Boden.

Bodens kommun har beslutatat om planuppdrag inom fastigheterna Björken 3, Guldhamstern 1, Boden 56:43 samt Boden 56:19 som syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och samhällsservice.

Totalt planeras det för cirka 1 000 bostäder plus tillhörande samhällsservice inom SBB:s existerande fastigheter och till viss del på omkringliggande kommunal mark.

SBB bidrar till att skapa social infrastruktur som stödjer de stora industriinvesteringarna som sker i norr och har redan påbörjad en stor satsning i Skellefteå där SBB i närtid planerar att uppföra 1 500 nya bostäder med anledningen av de nya stora industrietableringarna som sker där.

Nu finns det planerade stora industrisatsningar även i Boden och SBB vill bidra till att möta den kommande efterfrågan på bostäder och social infrastruktur.

– SBB är stolta och ser det som självklart att som stor fastighetsaktör i kommunen ta sitt ansvar och bidra till försörjningen av bostäder och samhällsservice med anledning av de kommande stora industriella satsningarna som planeras i Boden, säger Krister Karlsson, vice VD på SBB.

– Boden kommer att växa rejält de kommande åren och det är väldigt positivt att SBB vill vara med och satsa för att bidra till vår tillväxt, säger Claes Nordmark, kommunalråd Boden (S).

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se