SBB blir största ägare i JM – Vi är fortfarande bara i början på SBB:s värdeskapande till sina aktieägare, säger VD Ilija Batljan som kommentar till gårdagens köp av 20 procent av JM.

SBB blir största ägare i JM

Transaktion

8 juni 2021

SBB förvärvar 20,08 procent av aktierna i JM för 4,56 miljarder kronor och blir därmed största ägare i bolaget.

Jätteaffären slog ner som en bomb under gårdagen då SBB meddelade att man köpt 13 975 000 aktier i JM AB till en kurs om 326,30 kronor per aktie från OBOS, motsvarande 4,56 miljarder kronor.

Transaktionen motsvarar 20,08 procent av aktier och röster i JM, som därmed blir ett intressebolag till SBB.

SBB:s förvaltningsresultat förväntas öka (baserat på JM:s resultat efter skatt för perioden april 2020-mars 2021) med cirka 300 miljoner kronor på årsbasis som ett resultat av förvärvet.

Köpet av aktierna i JM tillför SBB exponering mot ytterligare 37 300 lägenheter med en majoritet i Stockholm och Uppsala.

– SBB:s fokus på bostäder och äldreboenden samt nyproduktion av bostäder, som den samhällsbyggare vi är, blir ännu starkare genom denna affär. Vi är fortfarande bara i början på SBB:s värdeskapande till sina aktieägare, säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se