SBB blir delägare i kommunalt bolag Kronan 5 är en av de fastigheter som förvärvats och rustats upp av Landskrona Stadsutveckling.

SBB blir delägare i kommunalt bolag

Transaktion

22 november 2021

SBB blir genom en riktad nyemission delägare i Landskrona Stadsutveckling.

Därmed har Landskrona Stadsutveckling nu tio delägare varav nio är fastighetsägare i Landskrona och resterande 91,8 procent ägs av kommunala Landskrona Stadshus.

Övriga fastighetsägare som är delägare i Landskrona Stadsutveckling är Brinova, Heimstaden, HSB Landskrona, Landskronahem, Lindström Fastigheter, Paulssons Fastigheter, Stena Fastigheter och Svenska Hus.

Landskrona Stadsutveckling startades 2012 i syfte att arbeta med frågor som bidrar till att göra Landskrona till en attraktiv stad för invånare och näringsliv.

Landskrona Stadsutveckling har sedan dess förvärvat ett flertal eftersatta fastigheter som varit centrala för stadens utveckling.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se