Savills får förvaltningsuppdrag av Kildare Staffanstorp Borggård 1:357 är en av de fastigheter som Kildare köpt. Foto: Kungsleden

Savills får förvaltningsuppdrag av Kildare

Transaktion

21 augusti 2017

Det var i somras som Kildare storköpte av Kungsleden för närmare en miljard kronor. Nu står det klart att Savills vann uppdraget att förvalta fastigheterna.

 

Det var i mitten av juni som Kungsleden och vd Biljana Pehrsson sålde 18 industri- och lagerfastigheter i 13 kommuner till den europeiska fastighetsfonden Kildare Partners. Totalt var det sammanlaga försäljningspriset på affären hela 882 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Frånträde av fastigheterna skedde under julimånad.

Genom försäljningen fullföljde Kungsleden transformationen av sin fastighetsportfölj där bolaget ämnar att lämna nio kommuner och koncentrerar den geografiska spridningen till 23 marknader, inklusive de prioriterade marknaderna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö samt Västerås.

Och nu är det klart att det blir Savills som får uppdraget att förvalta fastigheterna åt Kildare Partners.

De 18 fastigheterna har en uthyrningsbar area om drygt 277 000 kvadratmeter och ett hyresvärde på 110 miljoner.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se