Satsningarna på Göteborgs lokala torg ger resultat

Satsningarna på Göteborgs lokala torg ger resultat

Stadsutveckling

28 november 2023

GöteborgsLokaler är fastighetsförvaltare av flera lokala torg i Göteborg och en viktig del av bolagets arbete är att samla åsikter från boende angående handelsplatserna, både kring de insatser som genomförts och var framtida åtgärder behöver göras.

- Vi ser att de satsningar vi gör ger resultat. Den upplevda tryggheten i de särskilt utsatta områden ökar och de boendes betyg för torgen ökar, berättar Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef på GöteborgsLokaler.

Nya Selma Lagerlöfs Torg i topp

I Selma stad har GöteborgsLokaler spelat en betydande roll genom att bygga nya Selma Lagerlöfs Torg, vilket färdigställdes 2019. Torget ökar nu för tredje året i rad och landar på ett imponerande helhetsbetyg på 90,3. Detta är det högsta betyget bland de torg som ingår i undersökningen och som ägs av GöteborgsLokaler.

Tryggheten på torgen i Göteborgs särskilt utsatta områden ökar I Göteborg finns ett antal särskilt utsatta områden. GöteborgsLokaler som fastighetsägare vill bidra till att förbättra förutsättningarna i dessa områden tillsammans med övriga bolag inom Framtidenkoncernen. Bolaget har under de senaste tre åren gjort många olika satsningar för att öka tryggheten.

I boende-enkäten ställs frågan hur de svarande upplever tryggheten under butikernas öppettider. På de torg som ligger i särskilt utsatta områden och som GöteborgsLokaler förvaltar, har samtliga utvecklats i positiv riktning. Som exempel har Bergsjön Centrum ett värde på 88,3 % (+1,9 från 2022) och Vårväderstorget 86,5 % (+2,6 från 2022).

Och alla andra torg – hur går det för dessa?

För de lokala torg som GöteborgsLokaler äger så ökar helhetsbetyget från 81 förra året till 81,9 i år, vilket är mycket bra värden.

- Att arbeta långsiktigt, lokalt och satsa utifrån de förutsättningar vi har, det ger verkligen resultat, säger Robert Hörnquist, VD på GöteborgsLokaler.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se