Sanja Batljan åter på väg till Odd Mollys styrelse Sanja Batljan är nu åter på väg att ta plats i Odd Mollys styrelse.

Sanja Batljan åter på väg till Odd Mollys styrelse

Personnytt

8 april 2021

Mia Arnhult och Anna Frick lämnar Odd Mollys styrelse. Som nya ledamöter föreslås Sanja Batljan, Fredrik Palm och Caroline Thagesson.

På bolagsstämman den 7 maj fattas de formella besluten om Odd Mollys renodling som fastighetsbolag och försäljningn av modedelen.

Dessutom kommer styrelsen att förnyas. Styrelseledamöterna Mia Arnhult och Anna Frick har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Patrik Tillman och Johan Mark samt nyval av Sanja Batljan, Fredrik Palm och Caroline Thagesson. Patrik Tillman föreslås fortsatt som ordförande.

Andra nomineringen för Sanja Batljan 

Sanja Batljan är VD för AB Nynäshamnsbostäder. Nynäshamnsbostäder äger och förvaltar knappt 2 300 hyreslägenheter i Nynäshamns kommun. Hon anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen men inte till dess större ägare. Hennes aktieinnehav i Odd Molly via närstående, maken Ilija Batljan, är 20 038 511 aktier.

Sanja Batljan valde att dra tillbaka en tidigare kandidatur till Odd Mollys styrelse i samband med att maken Ilija Batljan för ett år sedan anhölls som misstänkt för insynsaffärer relaterade till Odd Mollys aktie. Ilija Batljan, VD i SBB, släpptes senare och utredningen mot honom lades ned.

Palm ordförande i Heimstaden 

Fredrik Palm är VD och grundare av Nybrofast AB sedan 2019. Innan dess arbetade han tolv år inom Alecta Pensionsförsäkring – mellan 2011-2019 som ansvarig chef för bolagets investeringar inom fastigheter och reala tillgångar. Han  är styrelseordförande i Heimstaden Bostad AB samt styrelseledamot i Profi Infra City och Swedish Airport Infrastructure. Han anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen samt oberoende till dess större ägare och äger inga aktier i Odd Molly.

Caroline Thagesson är VD i Trenäs Förvaltning AB sedan 2018 och sitter även i dess styrelse. Hon anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen och till dess större ägare. Aktieinnehav i Odd Molly är 8 200 aktier och via närstående 3 865 828 aktier.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se