Sandberg: Castellum flipp och Hufvudstaden flopp
Albin Sandberg, fastighetsanalytiker på Kepler Cheuvreux, menar att branschens rapportsäsong och utveckling sammantaget är bra i absoluta tal och sämre i relativa tal.

Sandberg: Castellum flipp och Hufvudstaden flopp

Analys

17 mars 2021

– I rapportfloden avseende Q4 sticker Castellum ut i positiv mening – och Hufvudstaden i negativ bemärkelse.

Det säger Albin Sandberg, fastighetsanalytiker på Kepler Cheuvreux, till World in Property. Han menar att branschens rapportsäsong och utveckling sammantaget är bra i absoluta tal och sämre i relativa tal.

– Generellt var rapportsäsongen gällande Q4 2020 bra för de svenska fastighetsbolagen. De flesta redovisade bra siffror avseende fastighetsvärden, hyror och betalning av hyror – med tanke på rådande situation med pandemin, säger Albin Sandberg.

Han menar att det är en fortsatt positiv trend för nettouthyrning även om det är tufft för vissa som ligger tungt i kontor.

– Utvecklingen är inte tillräckligt positiv för att skingra oron som fortfarande finns. Vi vet inte riktigt vart trenden att jobba hemifrån bär. En del hyresgäster inom kontor och handel överlever tack vare olika stöd. Men frågan är hur många som är redo att i nuläget satsa på nya lokaler. Här finns ett frågetecken gällande efterfrågan. Och det gillar inte aktiemarknaden.

Albin Sandberg lyfter fram Platzer och Skanska som exempel på bolag som i sina rapporter vittnar om att nyuthyrningen är den svaga delen, även om en kvartalsmässig förbättring noterades hos Platzer.

– Att en del bolag, som till exempel Fabege, redovisar negativ nettohyrning, kan ju också vara självvalt på grund av projekt som man väljer att genomföra, understryker Albin Sandberg.

Castellum positivt - Hufvudstaden negativt

Hans favorit bland fastighetsbolagen i rapportfloden är Castellum.

– Castellum är det bolag som sticker ut i positiv bemärkelse. Bolaget inledde rapportsäsongen med ett starkt resultat och inte minst bra nettouthyrning där inga enskilda uthyrningar lyftes fram utan stabilt över hela linjen.

På den negativa sidan lyfter Albin Sandberg fram Hufvudstaden.

– Ett bolag som stack ut negativt är Hufvudstaden. Vinsten minskade och vakansgraden ökade vilket var väntat. Dock sänktes utdelningen. Visserligen gjorde bolaget aktieåterköp under året men givet sektorns starkaste balansräkning kunde utdelningen ha behållits.

Albin Sandberg noterar att Hufvudstaden och Fabege är exempel på bolag som presenterade positiva hyresomförhandlingar för kontor och tror på det även för 2021.

Starka nykomlingar

Albin Sandberg ser generellt positivt på rapporterna från de många relativt nya fastighetsbolagen på börsen.

– De fastighetsbolag som under senaste åren noterats gör generellt sett bra ifrån sig under Q4.

– Jag tror faktiskt att vi kommer att ha ännu flera fastighetsbolag på börsen vid detta års slut. Visst finns det en konsolideringsvåg. Men främst hyresbostäder, logistik och samhällsfastigheter är segment som går bra och det finns mycket kapital som letar stabil avkastning, och då är ägande i bra fastighetsbolag mycket attraktivt.

Det internationella intresset för svenska fastighetsaktier är gott och Albin Sandberg tror att det kommer att hålla i sig.

Marknadsliberaliserade hyror lockar

– Det internationella intresset för svenska fastighetsaktier är stort och kommer nog att fortsätta vara det. Det beror förstås till stor del på den svenska ekonomins styrka med BNP som är bättre än i många andra delar av Europa.

– När det gäller svenska hyresbostäder finns ett framåtriktat intresse från utländska investerare med tanke på den stabilitet som finns i intjäningen. Dessutom kan ju eventuellt en viss marknadsliberalisering av hyrorna ske som en följd av januariavtalet.

Totalt sett menar Albin Sandberg att det är en god utveckling för fastighetssektorn, även om den ligger efter index för börsen som helhet.

Bra i absoluta tal - sämre i realtiva

– Sammantaget kan man säga att förväntansbilden på börsens fastighetsbolag skruvats upp successivt sedan covid-19 först slog till. Då förväntas sig ju ingen att vi skulle se så starka årssiffror som det trots allt över lag blev. Samtidigt får man komma ihåg att fastighetsbolagen inte utvecklats lika starkt som många andra branscher och det totala börsindexet. Alltså; bilden av branschens rapportsäsong och utveckling är bra i absoluta tal och sämre i relativa tal.

Av Jörgen Hallström

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se