Sammanläggning av Oscar Properties aktier i augusti Från och med den 24 augusti 2021 handlas Oscar Properties samtliga aktieslag efter sammanläggning med nya ISIN-koder.

Sammanläggning av Oscar Properties aktier i augusti

Ekonomi

17 augusti 2021

Från och med den 24 augusti handlas Oscar Properties aktier efter sammanläggning.

 

 

Oscar Properties Holding AB beslutade på senaste årsstämman den 18 maj att genomföra en sammanläggning av samtliga utgivna aktieslag, en så kallad omvänd aktiesplit.

Sammanläggningen innebär att 50 befintliga aktier läggs samman till en ny aktie (ratio 50:1). Detta gäller alltså för bolagets samtliga tre aktieslag – stamaktien, preferensaktien och B-preferensaktien.

Med stöd av årsstämmans bemyndigande har styrelsen fastställt avstämningsdagen för sammanläggningen av aktierna till den 25 augusti 2021.

Till och med den 23 augusti 2021 handlas aktierna före sammanläggningen, och från och med den 24 augusti 2021 handlas aktierna efter sammanläggningen med nya ISIN-koder.

Sammanläggningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav per avstämningsdagen.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se