Samarbete bygger hållbara bostäder
Foto: TT

Samarbete bygger hållbara bostäder

Stadsutveckling

28 mars 2018

Genom att skapa en plattform där tre parter – byggherre, entreprenör och arkitekt – kan samarbeta hela vägen kommer projekten att få del av alla parters kunnande.

 

Samarbetet inleds i ett mycket tidigt skede, redan under planarbetet, i syfte att på bästa sätt dra nytta av parternas samlade kompetens från start till mål.

Den nya samarbetsmetoden appliceras i ett första skede på två stora stadsutvecklingsprojekt som Arkitema Architects ritat i Storstockholm, totalt cirka 3 000 bostäder. Här utvecklas allt som krävs för en fungerande stadsdel: bostäder, kommersiella lokaler, hotell, vårdboenden, förskolor, garage och tillhörande infrastruktur som vägar, torg och parker.

– Vi är oerhört glada över förtroendet att vara med och utveckla framtidens hållbara bostadsområden. Vårt samarbete präglas av höga ambitioner att skapa trygga och väl gestaltade levnadsmiljöer, säger Ola Göransson, Senior partner vid Arkitema Architects.

Magnolia Bostad och Skanska kommer att driva stadsutvecklingsprojekten tillsammans med Arkitema Architects. Bolagen är i mångt och mycket varandras motpoler: en nytänkande samhällsutvecklare, en erfaren och kunnig entreprenör och en modern och engagerad arkitektfirma.

Genom samarbetet samlas dessa tre i en gemensam projektorganisation där olikheterna ses som en tillgång och slutmålet är att skapa hållbara stadsdelar där människor trivs, känner sig trygga och kan utvecklas.

– Magnolia Bostad är en samhällsutvecklare som tillsammans med Sveriges kommuner vill utveckla nya mångfasetterade stadsdelar, säger Fredrik Lidjan, VD på Magnolia Bostad. Genom det här nya arbetssättet kommer vi att kunna bidra med att ta fram de nya stadsdelar som krävs, och samtidigt säkerställa att de nya bostadsområden vi utvecklar är trygga, hållbara platser där människor kan leva och utvecklas.

Samarbetets övergripande syfte är att ta fram attraktiva, kvalitetssäkrade, miljöcertifierade projekt som uppfyller de högt ställda krav parterna enats om. Samarbetet ska även leda till ökad social hållbarhet, exempelvis genom lärlingsplatser, sommarjobb för boende i närområdet och liknande.

– Det känns både glädjande och ansvarsfullt att få vara banbrytande och bryta traditionella mönster och hitta nya innovativa lösningar och idéer på en marknad med stora behov av bostäder. Skanskas erfarenhet och kompetens kombineras på ett bra sätt med Magnolia Bostads nytänkande sätt att arbeta, säger Fredrik Bele, regionchef, Skanska Sverige AB.

Av Redakitonen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se